Wat omvat een bouwtechnische keuring precies?

In de aanloop naar het kopen van een woning zijn er best een aantal verschillende zaken waar je rekening mee zal willen houden. Eén van de zaken waar je eigenlijk altijd goed mee doet is het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Voor heel wat mensen die bijvoorbeeld voor het eerst een huis kopen geldt dat deze keuring bijzonder waardevolle informatie aan het licht kan brengen. Hoe is het nu bijvoorbeeld precies gesteld met de staat van het pand en met welke kosten moet je mogelijks rekening houden over de middellange tot lange termijn? In ieder geval, wil jij graag ontdekken waar je bij een bouwtechnische keuring uitvoeren allemaal op kan rekenen? Dan moet je zeker en vast even de onderstaande informatie doornemen!

Wat is de huidige staat waar de woning over beschikt?

In eerste instantie is het zo dat er door een bouwtechnische keuring een visuele controle wordt uitgevoerd van het pand. Dit betekent concreet dat er tijdens deze controle geen schade zal worden gemaakt. Dat is natuurlijk interessant omdat je hierdoor niet zal worden geconfronteerd met extra kosten. Dit gezegd hebbende zorgt het feit dat er louter en alleen sprake is van een visuele keuring er eveneens voor dat er bepaalde gebreken aan het zicht van de expert kunnen worden onttrokken. Dit betekent dat een dergelijke keuring laten uitvoeren je nooit echt honderd procent zekerheid biedt.

Voor veel mensen geldt net het ontbreken van een honderd procent zekerheid als een niet onbelangrijke reden om ervoor te kiezen om deze keuring toch maar niet te laten uitvoeren. Dat is echter zeker niet de beste keuze, integendeel. Door het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring kan je namelijk in de praktijk echt heel wat onaangename verrassingen voorkomen. In principe is het dan ook altijd een absolute must om zo’n keuring te laten uitvoeren. Dit althans wanneer je bij de aankoop van vastgoed geen sprong in het duister wil wagen.

Welke informatie ontvang je concreet met deze keuring?

Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring zorgt er in de praktijk voor dat je kan rekenen op allerhande concrete informatie. In eerste instantie wordt op deze manier bijvoorbeeld duidelijk of er ergens in huis sprake is van concrete schade. Is er bijvoorbeeld vochtschade die kan worden vastgesteld? Bovendien zal er ook worden gekeken naar de staat van het dak. Dit is een zeer belangrijke. Op het ogenblik dat er sprake is van kosten aan het dak kan dat namelijk in de praktijk al snel zorgen voor zeer hoge kosten. Dit brengt ons meteen bij de volgende informatie.

Misschien wel de belangrijkste reden om ervoor te kiezen om een bouwtechnische controle uit te voeren voor je woning heeft betrekking tot de kosten waarmee je kan worden geconfronteerd. Er wordt door de expert voor de keuring namelijk een inschatting gemaakt van de kosten waar je zowel op korte als op middellange of lange termijn mee kan worden geconfronteerd. Omdat veel mensen het merendeel van hun spaargeld in de aankoop van hun woning investeren is dit uiteraard geen overbodige luxe. Dit is hoe dan ook een zeer goede reden om ervoor te kiezen om bij het kopen van vastgoed altijd een bouwtechnische keuring uit te laten voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *