Ontwikkeling van gereedschap

De mensheid gebruikt al gereedschap sinds mensenheugenis. Bovendien zijn wij niet de enige soort die dat doet. Ook primaten  gebruiken takken en steentjes voor diverse werkzaamheden. Ook vogels bouwen nesten en zelfs insecten maken hun eigen bouwsels.

Voor zover we weten gebruikten onze voorouders gereedschap sinds het Stenen Tijdperk. Dit is bekend omdat er talloze aanwijzingen en gebruiksvoorwerpen gevonden zijn. Zo zijn er stenen pijlpunten en bijlen uit die tijd opgegraven. Deze staan nu in diverse musea te pronken. Er zijn tevens aanwijzingen dat erg puntige stenen als boor werden gebruikt.

Bronstijd

Er zijn ook oude gebruiksvoorwerpen van botten en hout gevonden. Er bestond in die tijd dus ook al variëteit qua materiaal. In de Bronstijd wordt er begonnen met het bewerken van metalen, waarbij brons het meest gebruikt wordt. Deze tijd strekt zich uit van ongeveer 3000 tot 800 jaar voor onze jaartelling.

In die tijd worden de piramides neergezet en verschijnen de eerste grote steden in het Midden-Oosten. Dit zou zonder verdere ontwikkeling van het gereedschap niet mogelijk zijn geweest. De Egyptenaren vonden bijvoorbeeld de gatzaag uit.

De Bronstijd wordt opgevolgd door de IJzertijd, die duurt tot aan onze jaartelling. IJzer is sterker dan brons en kon op grote schaal gewonnen worden. De productie van hamers en tangen neemt overdadig toe. In de Middeleeuwen worden de gereedschappen voor de landbouw beter. Ploegen, zeisen en hooivorken en ander soortig ijzerwaar maken het leven van de boeren in die tijd een stuk gemakkelijker. De meest markante uitvinding uit die tijd is die van de handboor.

Industriële Revolutie

De Industriële Revolutie die in 1750 begint kenmerkt zich door het machinaal vervaardigen van gereedschap. Alles moest met behulp van machines gemaakt kunnen worden. Zo ontstonden bijvoorbeeld verbrandingsmotoren, naaimachines en generatoren.

Hiermee was de kiem gelegd voor elektrisch gereedschap. In 1897 verscheen de eerste elektrische boormachine op de markt. Hierna verschenen elektrische zagen waardoor de houtproductie kon worden opgeschroefd.

Door constante innovatie werd het gereedschap lichter en handzamer. Zo verscheen er in 1922 een elektrische boor die nog maar 2,2 kg woog. Vanaf de jaren vijftig wordt de behuizing van apparaten gemaakt van kunststof, da heel goed isolerend werkt. Hierdoor had de gebruiker geen last meer van elektrische schokken.

In de jaren zestig komt het eerste elektrische gereedschap met een accu op het toneel. Deze ontwikkelingen hebben uiteindelijk gezorgd voor het ontstaan van onze huidige flex gereedschap, dat te gebruiken is met of zonder accu.

De accu is nog in volle ontwikkeling. Hierdoor zal de kracht en bruikbaarheid van het moderne gereedschap alleen nog maar toenemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *